جمعه 14 خرداد 1389  07:42 ب.ظاینجا رو نگا نكنین! روی عكس كلیك كنین!

یادش بخیر چهارسال پیش و چهارسال قبلش چه دورانی بود.همش توی امتحانات هم هست!نمی دانم چرا حس می كنم وقتی ایران در جام جهانی باشد بیشتر حرص می خورم! حالا كه نیست دغدغه حرص خوردن ندارم فقط دغدغه م میمونه برزیل و برزیل و برزیل !
نبینم كسی به برزیل بد بگه !! از روز اولی ما چشم باز كردیم و از زمانی كه روماریو و به به تو و رونالدو و ریوالدو غیره و شناختیم همیشه طرفدار برزیل بودیم كه البته این  یك موضوع مشترك خانوادگی و خاندانی هم هست!!!
به خاطر جام جهانی درب تلویزیون داخلی رو باز می كنیم!
یا الله !!

برنامه كامل بازی ها از شبكه سوم سیما در ادامه مطلب 
برنامه مسابقات مقدماتی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠ آفریقای جنوبی


جمعه ‌٨٩/٣/٢١ - ساعت ‌١٨:30 - آفریقای جنوبی و مکزیک

جمعه ‌٨٩/٣/٢١ - ساعت ‌٢٣:00 - اوروگوئه و فرانسه

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ - ساعت ‌١٦:00 - کره جنوبی و یونان

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ - ساعت ‌١٨:30 - آرژانتین و نیجریه

شنبه ‌٨٩/٣/٢٢ - ساعت ‌٢٣:00 - انگلیس و آمریکا

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ - ساعت ‌١٦:00 - الجزایر و اسلوونی

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ - ساعت ‌١٨:30 - صربستان و غنا

یکشنبه ‌٨٩/٣/٢٣ - ساعت ‌٢٣:00 - انگلیس و آمریکا

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ - ساعت ‌١٦:00 - هلند و دانمارک

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ - ساعت ‌١٨:30 - ژاپن و کامرون

دوشنبه ‌٨٩/٣/٢٤ - ساعت ‌٢٣:00 - ایتالیا و پاراگوئه

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ - ساعت ‌١٦:00 - نیوزلند و اسلواکی

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ - ساعت ‌١٨:30 - ساحل عاج و پرتغال

سه شنبه ‌٨٩/٣/٢٥ - ساعت ‌٢٣:00 - برزیل و کره شمالی

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ - ساعت ‌١٦:00 - هندوراس و شیلی

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ - ساعت ‌١٨:30 - اسپانیا و سوئیس

چهارشنبه ‌٨٩/٣/٢٦ - ساعت ‌٢٣:00 - آفریقای جنوبی و اروگوئه

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ - ساعت ‌١٦:00 - آرژانتین و کره جنوبی

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ - ساعت ‌١٨:300 - یونان و نیجریه

پنجشنبه ‌٨٩/٣/٢٧ - ساعت ‌٢٣:00 - فرانسه و مکزیک

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ - ساعت ‌١٦:00 - آلمان و صربستان

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ - ساعت ‌١٨:30 - اسلوانی و آمریکا

جمعه ‌٨٩/٣/٢٨ - ساعت ‌٢٣:00 - انگلیس و الجزایر

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ - ساعت ‌١٦:00 - هلند و ژاپن

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ - ساعت ‌١٨:30 - غنا و استرالیا

شنبه ‌٨٩/٣/٢٩ - ساعت ‌٢٣:00 - کامرون و دانمارک

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠- ساعت ‌١٦:00 - اسلواکی و پاراگوئه

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠ - ساعت ‌١٨:30 - ایتالیا و نیوزلند

یکشنبه ‌٨٩/٣/٣٠ - ساعت ‌٢٣:00- برزیل و ساحل عاج

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ - ساعت ‌١٦:00 - پرتغال و کره شمالی

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ - ساعت ‌١٨:30 - شیلی و سوئیس

دوشنبه ‌٨٩/٣/٣١ - ساعت ‌٢٣:00 - اسپانیا و هوندراس

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ - ساعت ‌١٨:30- مکزیک و اروگوئه

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ - ساعت ‌١٨:30 - فرانسه و آفریقای جنوبی

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ - ساعت ‌٢٣:00 - نیجریه و کره جنوبی

سه شنبه ‌٨٩/٤/١ - ساعت ‌٢٣:00 - یونان و آرژانتین

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ - ساعت ‌١٨:30 - اسلونی و انگلیس

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ - ساعت ‌١٨:30 - آمریکا و الجزایر

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ - ساعت ‌٢٣:00 - غنا و آلمان

چهارشنبه ‌٨٩/٤/٢ - ساعت ‌٢٣:00 - استرالیا و صربستان

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ - ساعت ‌١٨:30 - اسلواکی و ایتالیا

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ - ساعت ‌١٨:30 - پاراگوئه و نیوزلند

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ - ساعت ‌٢٣:00 - دانمارک و ژاپن

پنجشنبه ‌٨٩/٤/٣ - ساعت ‌٢٣:00 - کامرون و هلند

جمعه ‌٨٩/٤/٤ - ساعت ‌١٨:30 - پرتغال و برزیل

جمعه ‌٨٩/٤/٤ - ساعت ‌١٨:30 - کره شمالی و ساحل عاج

جمعه ‌٨٩/٤/٤ - ساعت ‌٢٣:00 - شیلی و اسپانیا

جمعه ‌٨٩/٤/٤ - ساعت ‌٢٣:00 - سوئیس و هندوارس


- مسابقات ‌١/٨ نهایی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠ آفریقای جنوبی

شنبه ‌٨٩/٤/٥ - ساعت ‌١٨:30 - اول گروه A و دوم گروه B

شنبه ‌٨٩/٤/٥ - ساعت ‌٢٣:00 - اول گروه C و دوم گروه D

یکشنبه ‌٨٩/٤/٦ - ساعت ‌١٨:30 - اول گروه D و دوم گروه C

یکشنبه ‌٨٩/٤/٦ - ساعت ‌٢٣:00 - اول گروه B و دوم گروه A

دوشنبه ‌٨٩/٤/٧ - ساعت ‌١٨:30 - اول گروه E و دوم گروه F

دوشنبه ‌٨٩/٤/٧ - ساعت ‌٢٣:00 - اول گروه G و دوم گروه H

سه شنبه ‌٨٩/٤/٨ - ساعت ‌١٨:30 - اول گروه F و دوم گروه E

سه شنبه ‌٨٩/٤/٨ - ساعت ‌٢٣:00 - اول گروه H و دوم گروه G

جمعه ‌٨٩/٤/١١ - ساعت ‌١٨:30 - برندگان مسابقات ‌٥٣ و ‌٥٤

جمعه ‌٨٩/٤/١١ - ساعت ‌٢٣:00 - برندگان مسابقات ‌٤٩ و ‌٥٠

شنبه ‌٨٩/٤/١٢ - ساعت ‌١٨:30 - برندگان مسابقات ‌٥١ و ‌٥٢

شنبه ‌٨٩/٤/١٢ - ساعت ‌٢٣:00 - برندگان مسابقات ‌٥٥ و ‌٥٦


- مسابقات نیمه نهایی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

سه شنبه ‌٨٩/٤/١٥ - ساعت ‌٢٣:00 - برندگان مسابقات ‌٥٧ و ‌٥٨

چهارشنبه ‌٨٩/٤/١٦ - ساعت ‌٢٣:00 - برندگان مسابقات ‌٥٩ و ‌٦٠


- مسابقات رده بندی جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

شنبه ‌٨٩/٤/١٩ - ساعت ‌٢٣:00 - بازندگان مسابقات ‌٦١ و ‌٦٢


- مسابقات فینال جام جهانی فوتبال ‌٢٠١٠

یکشنبه ‌٨٩/٤/٢٠ - ساعت ‌٢٣:00 - برندگان مسابقات ‌٦١ و ‌٦٢


آخرین پست ها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات